အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
SC03301518

SC03301518

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 33PF 20% SMD

၁၀,၈၅၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-10B12

MBC50-10B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 10PF 20% 50V SMD

၁၁,၁၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC01000912

SC01000912

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 10PF 20% SMD

၁၉,၁၉၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-1B12

MBC50-1B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 1PF 20% 50V SMD

၁၁,၁၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC01000710

SC01000710

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 10PF 20% SMD

၁၂,၆၀၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-3B12

MBC50-3B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 3PF 20% 50V SMD

၄၀၁,၇၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC00260912

SC00260912

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 2.6PF 20% SMD

၁၁,၄၂၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC10002430

SC10002430

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 100PF 20% SMD

၁၂,၄၈၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC01501518

SC01501518

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 15PF 20% SMD

၁၁,၇၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC00080912

SC00080912

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 0.80PF 20% SMD

၁၁,၈၄၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC01001518

SC01001518

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 10PF 20% SMD

၁၁,၉၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

910R4K

910R4K

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 0.4PF 10% SMD

၁၁,၇၀၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

906R0M-14-2

906R0M-14-2

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 6PF 20% 50V SMD

၁၁,၅၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

MA4M3100

MA4M3100

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 100PF 50V SMD

၁၂,၂၆၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

9020RK

9020RK

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 20PF 10% SMD

၁၂,၁၆၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-6B12

MBC50-6B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 6PF 20% 50V SMD

၄,၅၀၂,၅၆၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

SC00180912

SC00180912

Skyworks Solutions, Inc.

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 1.8PF 20% SMD

၁၆,၁၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-8B12

MBC50-8B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 8PF 20% 50V SMD

၄,၅၀၁,၈၂၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

MBC50-4B12

MBC50-4B12

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 4PF 20% 50V SMD

၁၁,၃၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

9110RM

9110RM

Metelics (MACOM Technology Solutions)

ဖော်ပြချက်

CAP SILICON 10PF 20% 0202

၁၁,၇၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top