အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
PA3856.005NL

PA3856.005NL

PulseLarsen Antenna

ဖော်ပြချက်

XFMR,FORWARD,EEP13,SMT NPB

၁၂,၁၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PH0815CNLT

PH0815CNLT

PulseLarsen Antenna

ဖော်ပြချက်

XFMR, ER19 PLANAR, 6:6:2:1, SMT

၁၀,၈၃၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

750315847

750315847

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

FLYBACK TRANSFORMER WE-FB

၁၀,၈၂၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

750813551

750813551

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS 3000V SMD

၁၀,၉၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

750811145

750811145

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS FLYBACK TPS92210DR 1.2MH

၁၀,၉၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

750311525

750311525

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS FLYBACK SSL2101 700UH

၁၀,၈၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

7491194501

7491194501

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS FLYBACK POE+ 42UH SMD

၁၁,၀၀၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

7491182024

7491182024

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER OFF LINE 4000V

၁၀,၈၉၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

B82805A0952A250

B82805A0952A250

TDK EPCOS

ဖော်ပြချက်

P100724 E6.3 SMT PUSH-PULL TRANS

၁၀,၈၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

750310660

750310660

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17H

၁၀,၈၃၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

760895641

760895641

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

WE-LLCR RESONANT CONVERTER 500H

၁၀,၈၈၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

749118205

749118205

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER OFF LINE 4000V

၁၁,၁၀၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

750342878

750342878

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

POWER TRANSFORMER, MID-IMAXIB

၁၀,၈၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

750318131

750318131

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

WE-AGDT AUXILIARY GATE DRIVE TRA

၁၁,၁၄၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

750315144

750315144

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

FLYBACK TRANSFORMER WE-FB

၁၀,၉၂၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

749196248

749196248

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

WE-FLEX FLEXIBLE TRANSFORMER FOR

၁၀,၈၃၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

750317893

750317893

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

WE-AGDT AUXILIARY GATE DRIVE TRA

၁၁,၁၂၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

750310355

750310355

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

TRANS POWER FOR LT3751 THRUHOLE

၁၁,၀၂၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

750317072

750317072

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

PUSH-PULL TRANSFORMER TOR5.8/3.1

၁၁,၆၇၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

750316818

750316818

Würth Elektronik Midcom

ဖော်ပြချက်

PUSH-PULL TRANSFORMER TOR5.8/3.1

၁၀,၈၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top