အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
PTB6044-2010BPA104

PTB6044-2010BPA104

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 100K OHM 0.125W TOP

၁၀,၉၃၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTE60-152B-502B2

PTE60-152B-502B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 5K OHM 0.2W TOP 60MM

၁၀,၉၀၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA4553-2015DPB102

PTA4553-2015DPB102

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 1K OHM 0.25W TOP 45MM

၁၀,၈၇၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

EVB-NADR15D14

EVB-NADR15D14

Panasonic

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.1W TOP 60MM

၁၁,၀၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTE60-152A-103B2

PTE60-152A-103B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.2W TOP 60MM

၁၀,၈၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA6043-2010CIB502

PTA6043-2010CIB502

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 5K OHM 0.25W TOP 60MM

၁၁,၈၀၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA2043-2015CPB503

PTA2043-2015CPB503

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 50K OHM 0.1W TOP 20MM

၁၀,၉၁၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA6043-2015CPA223

PTA6043-2015CPA223

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 22KOHM 0.125W TOP 60MM

၁၀,၈၀၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTF01-152A-102B2

PTF01-152A-102B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 1K OHM 0.5W TOP 100MM

၁၀,၈၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA3043-2015DPB504

PTA3043-2015DPB504

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 500K OHM 0.2W TOP 30MM

၁၀,၉၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

EVB-NADR15Y14

EVB-NADR15Y14

Panasonic

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.1W TOP 60MM

၁၁,၁၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

EVA-NE4R15A14

EVA-NE4R15A14

Panasonic

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.1W TOP 60MM

၁၀,၈၅၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTA4553-2215CIB103

PTA4553-2215CIB103

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.25W TOP 45MM

၁၀,၈၇၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTL30-19O1-103B2

PTL30-19O1-103B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.1W TOP 30MM

၁၀,၈၁၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

PSM60-081A-103B2

PSM60-081A-103B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.5W TOP 60MM

၁၁,၀၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

PSL01-1082A-103B1

PSL01-1082A-103B1

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.5W TOP 100MM

၁၀,၉၈၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTL45-15O0-104A2

PTL45-15O0-104A2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 100KOHM 0.06W TOP 45MM

၁၀,၈၈၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTL20-10G1-103B2

PTL20-10G1-103B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 10K OHM 0.05W TOP 20MM

၁၀,၈၀၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTL20-10O0-504B2

PTL20-10O0-504B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 500KOHM 0.05W TOP 20MM

၁၀,၈၆၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

PTL60-15O1-104B2

PTL60-15O1-104B2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SLIDE POT 100K OHM 0.2W TOP 60MM

၁၁,၈၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top