အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
503-0002

503-0002

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

15-2-11 DIAL DIG 100TURN

၁၀,၉၉၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

2647

2647

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

20 TURN COUNTING DIAL

၁၀,၈၀၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

H-22-6A-SB

H-22-6A-SB

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC

၁၀,၉၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

503-0004

503-0004

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

18-1-11 DIAL VERN 15 TURN

၁၀,၉၀၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

H-46-6A

H-46-6A

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

COUNTING DIAL 0-20 TURNS

၁၀,၉၄၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

H-22-6A-B

H-22-6A-B

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC

၁၁,၀၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

561

561

Kilo International

ဖော်ပြချက်

DIAL SCALE 1TURN CALIBRATED ALUM

၁၀,၉၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

2694

2694

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

DIAL 7/8" 10 TURN 6MM SHAFT

၁၁,၀၇၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

3462

3462

Kilo International

ဖော်ပြချက်

DIAL 20 TURN POS BRAKE CLR ALUM

၁၀,၉၆၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

P0400-86

P0400-86

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

FACE PLATE 0.1 TO 10 MIN.REV.G

၁၁,၀၄၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

503-0005

503-0005

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

18-1-21 DIAL VERN 15 TURN

၁၀,၉၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

2607

2607

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

DIAL-7/8" 20-TURN 1/4" SHAFT

၁၀,၉၁၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

2646

2646

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

20 TURN COUNTING DIAL

၁၁,၀၄၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

RB

RB

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

DIAL-1-13/16" 15-TURN 1/4" SHAFT

၁၁,၁၈၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

3412

3412

Kilo International

ဖော်ပြချက်

DIAL 20 TURN POS BRAKE BLK ALUM

၁၀,၈၁၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

461

461

Kilo International

ဖော်ပြချက်

DIAL SCALE 10 TURN CONCENTRIC

၁၀,၈၈၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

ACD22 6.35-10

ACD22 6.35-10

Ohmite

ဖော်ပြချက်

COUNTING DIAL 10 TURN 22M

၁၁,၁၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

505-0007

505-0007

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

612 DIAL 1 INX.25 IN BLAC

၁၁,၀၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

H-23-6M

H-23-6M

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC

၁၀,၉၁၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

H-22-6A

H-22-6A

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

COUNTING DIAL W/CLICK BRAKE

၁၁,၃၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top