အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
12E-100

12E-100

Ohmite

ဖော်ပြချက်

BRACKET MOUNTING FOR 100W RES

၁၂,၆၈၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

6110-10 1-2E

6110-10 1-2E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED

၁၀,၉၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

2135

2135

Ohmite

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM

၁၀,၉၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

6112-EP-252E

6112-EP-252E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HARDWARE FOR 280W

၁၀,၉၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

5911E

5911E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING CLIP

၁၀,၈၀၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

7PA200E

7PA200E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HDWR THRU BOLT 225WATT

၁၀,၈၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

EWT100HDWKIT

EWT100HDWKIT

Stackpole Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES HARDWARE KIT 100W

၁၀,၉၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

2133

2133

Ohmite

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM

၁၀,၉၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

6001E

6001E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

WASHER CENTERING 100W RESISTOR

၁၂,၀၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

6128P-8 1-2E

6128P-8 1-2E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING BRACKET 3 RESISTOR

၁၀,၉၆၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

2127

2127

Ohmite

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM

၁၀,၉၁၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

6110-EP-252E

6110-EP-252E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HARDWARE FOR 280W

၁၁,၀၁၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

HEI75023005E29

HEI75023005E29

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

BRACKET FOR 25W RESISTOR

၁၂,၄၀၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

6111A-EN-170E

6111A-EN-170E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HARDWARE FOR 160W

၁၀,၉၃၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

6127P-8 1-2

6127P-8 1-2

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED

၁၀,၈၄၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

9S-10

9S-10

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING BRACKET 25/50/75W

၁၁,၃၃၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

HEIKIT201200E29

HEIKIT201200E29

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

MOUNT BRAT FOR 225W RES 1=2PCS

၁၁,၂၆၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

9E-100

9E-100

Ohmite

ဖော်ပြချက်

BRACKET MOUNTING VP25K SERIES

၁၅,၅၃၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

6104-EM-119E

6104-EM-119E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

MOUNTING HARDWARE FOR 72W

၁၀,၉၄၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

EWT25HDWKIT

EWT25HDWKIT

Stackpole Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES WW HARDWARE KIT 25W

၁၀,၉၅၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top