အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
3682S-1-103L

3682S-1-103L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT

၁၁,၁၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

3684S-1-103L

3684S-1-103L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT

၁၀,၈၃၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

3684S-1-104L

3684S-1-104L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT

၁၀,၉၀၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3681S-1-502L

3681S-1-502L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 5K 2W PNL MT

၁၀,၈၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

ASP40

ASP40

Dart Controls

ဖော်ပြချက်

CLOSED LOOP DIGITAL POT

၁၀,၈၅၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-103L

3683S-1-103L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT

၁၀,၈၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-102L

3682S-1-102L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT

၁၀,၉၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-503L

3683S-1-503L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT

၁၀,၉၈၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

DP4

DP4

Dart Controls

ဖော်ပြချက်

DIGITAL POTENTIOMETER

၁၀,၈၄၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-104L

3683S-1-104L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT

၁၀,၈၁၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-202L

3683S-1-202L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT

၁၀,၉၉၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-102L

3683S-1-102L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 1K 2W PNL MT

၁၀,၈၀၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-501L

3682S-1-501L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPL POT 500OHM 2W PNL MT

၁၀,၉၅၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-202L

3682S-1-202L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 2K 2W PNL MT

၁၀,၈၀၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-105L

3682S-1-105L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT

၁၀,၈၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

3681S-1-104L

3681S-1-104L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT

၁၀,၉၁၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

3681S-1-103L

3681S-1-103L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 10K 2W PNL MT

၁၀,၈၅၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-503L

3682S-1-503L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 50K 2W PNL MT

၁၀,၈၇၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

3683S-1-105L

3683S-1-105L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 1M 2W PNL MT

၁၀,၉၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3682S-1-104L

3682S-1-104L

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

VALUE DISPLAY POT 100K 2W PNL MT

၁၀,၉၈၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top