အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
ERA-S27J331V

ERA-S27J331V

Panasonic

ဖော်ပြချက်

RES TEMP SENS 330 OHM 5% 1/10W

၁၅,၈၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L1000JK14

WSBS8518L1000JK14

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 100 UOHM 5% 36W

၁၀,၉၅၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

CSM2F-6918-L050JT2

CSM2F-6918-L050JT2

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SHUNTMETRIC 6918 L050 5% 50W TC5

၁၀,၉၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L2500JKP4

WSBS8518L2500JKP4

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 250 UOHM 5% 36W

၁၀,၈၇၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

ERA-S27J121V

ERA-S27J121V

Panasonic

ဖော်ပြချက်

RES TEMP SENS 120 OHM 5% 1/10W

၁၂,၃၅၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

CSM2F-8536-L050J02

CSM2F-8536-L050J02

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SHUNTMETRIC 8536 L050 5% 36W TC5

၁၀,၈၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L0500JK

WSBS8518L0500JK

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 50 UOHM 5% 36W

၁၀,၉၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

ERA-V33J121V

ERA-V33J121V

Panasonic

ဖော်ပြချက်

RES TEMP SENS 120 OHM 5% 1/16W

၁၅,၀၁၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L2500JT60

WSBS8518L2500JT60

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 250 UOHM 5% 36W

၁၀,၈၂၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L5000JK34

WSBS8518L5000JK34

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 500 UOHM 5% 25W

၁၀,၉၄၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L0500JK80

WSBS8518L0500JK80

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 50 UOHM 5% 36W

၁၀,၈၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L2500JKP3

WSBS8518L2500JKP3

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 250 UOHM 5% 36W

၁၀,၉၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

GW10J40K0E

GW10J40K0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RES CAP BLEEDER 40K OHM 5% 10W

၁၁,၃၉၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

CSM2F-8536-L100J02

CSM2F-8536-L100J02

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SHUNTMETRIC 8536 L100 5% 36W TC5

၁၀,၈၈၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

GW13J75K0E

GW13J75K0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RES CAP BLEEDER 75K OHM 5% 13W

၁၀,၈၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

WSBS8518L2500JT20

WSBS8518L2500JT20

Vishay / Dale

ဖော်ပြချက်

RESISTOR SHUNT 250 UOHM 5% 36W

၁၀,၈၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

CMS22CME35K00JE

CMS22CME35K00JE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES CAP BLEEDER 35K OHM 5% 22W

၁၀,၉၇၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

CSM2F-7036-L050J00

CSM2F-7036-L050J00

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SHUNTMETRIC 7036 L050 5% 36W TC5

၁၀,၉၈၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

CSM2F-7036-L100J00

CSM2F-7036-L100J00

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

SHUNTMETRIC 7036 L100 5% 36W TC5

၁၀,၉၇၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

ERA-V15J181V

ERA-V15J181V

Panasonic

ဖော်ပြချက်

RES TEMP SENS 180 OHM 5% 1/16W

၁၇,၈၈၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top