အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
178ET

178ET

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER - TOROIDAL ISOLATION

၁၀,၈၄၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

168D

168D

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFMR 115V TAPS 85-125V 500VA

၁၀,၉၇၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

150-0F

150-0F

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

XFRMR AUTO 115/230V 500VA

၁၀,၉၁၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

T-200208X24

T-200208X24

Tecnomatic Corp

ဖော်ပြချက်

TRANSF 200VA 208-240-480/24

၁၀,၈၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

176F

176F

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER AUTO STEP UP/PLG IN

၁၀,၈၆၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

MEDBOX-0300

MEDBOX-0300

Amgis

ဖော်ပြချက်

XFRMR MED GRADE ISLTD 120V/120V

၁၀,၉၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

DU-1

DU-1

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

XFRMR ISO PWR 1KVA 4.5/9A

၁၀,၈၃၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

T-1000208X120

T-1000208X120

Tecnomatic Corp

ဖော်ပြချက်

TRANSF 1000VA 208-240-480/120

၁၀,၈၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

240FT

240FT

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER TOROIDAL ISOLATION

၁၁,၀၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

176E

176E

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMER AUTO STEP UP/PLG IN

၁၀,၉၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

MD-2400-E

MD-2400-E

Triad Magnetics

ဖော်ပြချက်

MED GRADE ENC ISOLATION XFORMR

၁၂,၉၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

T-1500208X120

T-1500208X120

Tecnomatic Corp

ဖော်ပြချက်

TRANSF 1500VA 208-240-480/120

၁၀,၈၉၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

1100-0F

1100-0F

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

XFRMR AUTO 115/230V 1000VA

၁၀,၈၈၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

T-075208X24

T-075208X24

Tecnomatic Corp

ဖော်ပြချက်

TRANSF 75VA 208-240-480/24

၁၀,၈၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

SU-7.5

SU-7.5

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

XFRMR ISO PWR 7.5KVA 15.5/31A

၁၀,၈၆၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

23-23-210-8

23-23-210-8

SolaHD

ဖော်ပြချက်

1000VA CVS VOLTAGE REGULATOR

၁၀,၈၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

SU-3

SU-3

Signal Transformer

ဖော်ပြချက်

XFRMR ISO PWR 3KVA 7/14A

၁၀,၉၀၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

169PS

169PS

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFORMR ISOL 115 TO 115V 15VA

၁၀,၉၅၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

171F

171F

Hammond Manufacturing

ဖော်ပြချက်

TRANSFM ISOL 115 TO 115VAC 750VA

၁၀,၈၅၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

T-050208X24

T-050208X24

Tecnomatic Corp

ဖော်ပြချက်

TRANSF 50VA 208-240-480/24

၁၀,၈၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top