အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
24646001-1

24646001-1

Southwire Company

ဖော်ပြချက်

10/4 CABLE 480V/30A ELCI/GFCI

၁၀,၈၄၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

1301350263

1301350263

Woodhead - Molex

ဖော်ပြချက်

GFCI OUTLET BOX 120V 6'

၁၀,၉၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

25000016-6

25000016-6

Southwire Company

ဖော်ပြချက်

120/240V 20A IN LINE GFCI DUAL

၁၁,၀၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

1301530110

1301530110

Woodhead - Molex

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 120V 2'

၁၀,၈၀၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

5602192

5602192

Phoenix Contact

ဖော်ပြချက်

GFCI PERMANENT SPLICE 120V

၁၀,၈၂၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

1301530100

1301530100

Woodhead - Molex

ဖော်ပြချက်

GFCI PLUG FIELD WIREABLE 120V

၁၀,၉၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

1301530181

1301530181

Woodhead - Molex

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 240V 2'

၁၀,၈၄၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

14650006-6

14650006-6

Southwire Company

ဖော်ပြချက်

ADAPTER, 1 OUTLET WHITE 120V/15A

၁၀,၉၃၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFM-211-B-A1-188

PGFM-211-B-A1-188

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI SENSING MODULE 240V

၁၀,၉၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

24542001-1

24542001-1

Southwire Company

ဖော်ပြချက်

4/4 CABLE 208/240V 60A ELCI/GFCI

၁၀,၈၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-22111

PGFI-22111

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 240V 2'

၁၀,၈၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFS-23105

PGFS-23105

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI PERMANENT SPLICE 240V 18"

၁၀,၈၅၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFP-M110KYTT25

PGFP-M110KYTT25

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI PLUG 120V 25'

၁၀,၈၂၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-M04

PGFI-M04

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 120V

၁၀,၉၁၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFP-A110KYST25

PGFP-A110KYST25

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI PLUG 120V 25'

၁၀,၉၉၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFP-A11

PGFP-A11

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI PLUG FIELD WIREABLE 120V

၁၀,၉၉၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-23111

PGFI-23111

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 240V 2'

၁၀,၈၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-1301N

PGFI-1301N

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 120V 2'

၁၀,၈၁၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-1201N

PGFI-1201N

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 120V 2'

၁၀,၉၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

PGFI-M040KYST25

PGFI-M040KYST25

Sensata Technologies – Airpax

ဖော်ပြချက်

GFCI IN-LINE SPLICE 120V 25'

၁၀,၉၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top