အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
K2500GHURP

K2500GHURP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 240-280V 1A DO15

၁၀,၉၅၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2501GLRP

K2501GLRP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC MP 240-265V H.V. DO15 TR

၁၀,၉၉၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2400GHURP

K2400GHURP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 220-250V 1A DO15

၁၀,၈၉၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

SMDB3

SMDB3

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

DIAC 28-36V 1A SOT23-3

၁၄,၁၆၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2500E70

K2500E70

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 240-280V 1A TO92

၁၀,၉၀၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2000GHURP

K2000GHURP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 190-215V 1A DO15

၁၀,၉၅၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

DB31

DB31

Diotec Semiconductor

ဖော်ပြချက်

DIAC DO-35 30V 34V

၁၀,၈၄၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

K1400GURP

K1400GURP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 130-146V 1A UNI DO-15

၁၀,၈၆၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

DB32

DB32

Diotec Semiconductor

ဖော်ပြချက်

DIAC DO-35 32V 36V

၁၀,၈၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

K3601GRP

K3601GRP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 340-380V 1A DO15

၁၀,၉၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2400GHAP

K2400GHAP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 220-250V 1A DO15

၁၀,၈၈၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

TMMDB3

TMMDB3

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

DIAC 28-36V 2A MINIMELF

၃၃,၀၃၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

NTE6412

NTE6412

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

D-DIAC 63V+-7V 2A

၁၀,၉၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2200EH70RP2

K2200EH70RP2

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 205-230V 1A TO92

၁၀,၉၀၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2500EH70AP

K2500EH70AP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 240-280V 1A TO92

၁၀,၉၄၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2000EH70AP

K2000EH70AP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 190-215V 1A TO92

၁၀,၈၉၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

K1300GURP

K1300GURP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 120-138V 1A UNI DO-15

၁၀,၈၃၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

K2400SHRP

K2400SHRP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 220-250V 1A DO214

၁၀,၉၈၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

K1500E70AP

K1500E70AP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 140-170V 1A TO92

၁၀,၈၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

K1100S1URP

K1100S1URP

Wickmann / Littelfuse

ဖော်ပြချက်

SIDAC 104-118V 1A UNI DO-214AC

၁၀,၈၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top