အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
STMicroelectronics is a global independent semiconductor company and is a leader in developing and delivering semiconductor solutions across the spectrum of microelectronics applications. An unrivaled combination of silicon and system expertise, manufacturing strength, Intellectual Property (IP) portfolio and strategic partners positions the Company at the forefront of System-on-Chip (SoC) technology and its products play a key role in enabling today's convergence trends.
STI47N60DM6AG

STI47N60DM6AG

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

POWER TRANSISTORS

၁၁,၀၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်

SM6T68A

SM6T68A

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 58.1V 121V SMB

၁၂,၄၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်

ESDAVLC8-1BM2

ESDAVLC8-1BM2

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 3V SOD882

၁၃,၁၂၉

Order တွင်နောက်ထပ်

SMAJ85CA-TR

SMAJ85CA-TR

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 85V 178V SMA

၁၈,၄၈၉

Order တွင်နောက်ထပ်

P6KE250ARL

P6KE250ARL

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 213V 442V DO15

၃၉,၁၀၉

Order တွင်နောက်ထပ်

SM30T47CAY

SM30T47CAY

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 40V 64.5V DO214AB

၁၀,၉၇၂

Order တွင်နောက်ထပ်

SM4T21CAY

SM4T21CAY

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 18V 39.3V SMA

၁၅,၀၇၃

Order တွင်နောက်ထပ်

BZW50-22B

BZW50-22B

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 22V 51V R-6

၁၁,၄၄၉

Order တွင်နောက်ထပ်

BZW04-48B

BZW04-48B

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 47.8V 77V DO15

၁၁,၈၁၈

Order တွင်နောက်ထပ်

DSL03-022SC6

DSL03-022SC6

STMicroelectronics

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 22V 52V SOT23-6

၁၀,၈၈၄

Order တွင်နောက်ထပ်

Top