အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
RSSD25168A1R00KB06

RSSD25168A1R00KB06

Vishay / Sfernice

ဖော်ပြချက်

ADJ PWR RES 1 OHM 200W CHAS MT

၁၀,၉၂၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

12WA125

12WA125

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-12W 250 OHM 10%

၁၀,၉၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

D225K5R0E

D225K5R0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RESISTOR POWER ADJ 5 OHM 225W

၁၁,၀၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

AVE030020ER800KE

AVE030020ER800KE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES ADJ .80 OHM 300W 10%

၁၁,၀၂၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

225WA210

225WA210

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-225W 1K OHM 10%

၁၀,၈၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

D225K10RE

D225K10RE

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 225W

၁၀,၈၅၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

AVT02506E500R0KE

AVT02506E500R0KE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES ADJ 500 OHM 25W 10% LUGS

၁၀,၉၈၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

225WA125

225WA125

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-225W 250 OHM 10%

၁၁,၀၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

100WA150

100WA150

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-100W 500 OHM 10%

၁၀,၉၁၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

D225K1K0E

D225K1K0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RESISTOR POWER ADJ 1K OHM 225W

၁၀,၈၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

RSSD30250A3300JB06

RSSD30250A3300JB06

Vishay / Sfernice

ဖော်ပြချက်

ADJ PWR RES 330 OHM 280W CHAS MT

၁၀,၈၆၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

300WA1D0

300WA1D0

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-300W 1 OHM 10%

၁၁,၀၁၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

D225K3R0E

D225K3R0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RESISTOR POWER ADJ 3 OHM 225W

၁၀,၈၅၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

E300K1R0E

E300K1R0E

Ohmite

ဖော်ပြချက်

RESISTOR POWER ADJ 1 OHM 300W

၁၀,၈၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

AVT10006E250R0KE

AVT10006E250R0KE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES ADJ 250 OHM 100W 10% LUGS

၁၁,၁၀၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

300WA020

300WA020

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-300W 20 OHM 10%

၁၀,၉၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

RSSD10X50A10R0JS06

RSSD10X50A10R0JS06

Vishay / Sfernice

ဖော်ပြချက်

ADJ PWR RES 10 OHM 25W CHAS MT

၁၀,၉၈၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

AVT20020E1K000KE

AVT20020E1K000KE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES ADJ 1.0K OHM 225W 10% LUGS

၁၀,၈၈၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

300WA050

300WA050

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES-300W 50 OHM 10%

၁၀,၈၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

AVE030020ER100KE

AVE030020ER100KE

Vishay / Huntington Electric, Inc.

ဖော်ပြချက်

RES ADJ .10 OHM 300W 10%

၁၁,၀၂၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top