အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
JLC04E065TRSM

JLC04E065TRSM

Knowles Johanson Manufacturing

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 60NH SMD

၁၁,၁၃၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

#A1313B-0031GRG=P3

#A1313B-0031GRG=P3

TOKO / Murata

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR SMD

၁၁,၅၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

4903

4903

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 103NH TH

၁၀,၉၅၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

4907

4907

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 286NH TH

၁၀,၈၇၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

294SN-T1013Z

294SN-T1013Z

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 470NH TH

၁၄,၅၇၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

#A1313B-0032GGH=P3

#A1313B-0032GGH=P3

TOKO / Murata

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR SMD

၁၀,၉၂၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

JLC02E030TRSM

JLC02E030TRSM

Knowles Johanson Manufacturing

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 30NH SMD

၁၁,၀၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

JLC03E048TRSM

JLC03E048TRSM

Knowles Johanson Manufacturing

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 48NH SMD

၁၁,၂၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

E526HNA-100300

E526HNA-100300

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 240NH TH

၁၁,၄၄၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

E526HN-100109

E526HN-100109

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 530NH TH

၁၃,၅၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

4905

4905

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 193NH TH

၁၀,၉၅၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

4910

4910

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 460NH TH

၁၀,၈၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

E558HN-100099=P3

E558HN-100099=P3

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 73NH SMD

၁၂,၇၄၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

614BN-9220Z=P3

614BN-9220Z=P3

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 22UH SMD

၁၆,၇၇၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

#292KNAS-T1028Z

#292KNAS-T1028Z

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 100NH TH

၁၁,၀၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

JLC05E088TRSM

JLC05E088TRSM

Knowles Johanson Manufacturing

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 74NH SMD

၁၁,၀၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

4906

4906

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 238NH TH

၁၀,၉၅၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

4908

4908

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 339NH TH

၁၀,၉၃၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

4902

4902

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 70NH TH

၁၀,၉၆၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

#A1313AN-0001GGH=P3

#A1313AN-0001GGH=P3

TOKO / Murata

ဖော်ပြချက်

ADJUSTABLE INDUCTOR 50NH SMD

၁၁,၆၂၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top