အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
XDL15-2-020S

XDL15-2-020S

Anaren

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 2.0NS SMD

၁၃,၄၁၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

MXD1000SA050

MXD1000SA050

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MXD1000 5-TAP SILICON DELAY LINE

၁၃,၇၃၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

MXD1005SA075

MXD1005SA075

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MXD1005 5-TAP SILICON DELAY LINE

၁၂,၀၀၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

MXD1000PA025

MXD1000PA025

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MXD1000 5-TAP SILICON DELAY LINE

၁၁,၇၄၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

MXD1005PA075

MXD1005PA075

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MXD1005 5-TAP SILICON DELAY LINE

၁၁,၁၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5DJ450S-C

DS1L5DJ450S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 4.5NS 1 OHM TH

၁၀,၉၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

CL1L5AT008L-T1

CL1L5AT008L-T1

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 80PS 3 OHM SMD

၁၀,၉၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5DJ010K-C

DS1L5DJ010K-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 100PS 1 OHM TH

၁၀,၈၁၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5DJ080K-C

DS1L5DJ080K-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 800PS 1 OHM TH

၁၀,၉၇၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5VJ650S-C

DS1L5VJ650S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 6.5NS 1 OHM TH

၁၀,၉၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL2L5LS060D-C

GL2L5LS060D-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 600PS 1 OHM SMD

၁၀,၉၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL2L5LS090D-C

GL2L5LS090D-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 900PS 1 OHM SMD

၁၀,၈၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

CL2LAAT006D-C-T1

CL2LAAT006D-C-T1

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 60PS 1 OHM SMD

၁၀,၈၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL1L5LS050S-C

GL1L5LS050S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 500PS 1 OHM SMD

၁၀,၉၉၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5DJ100S-C

DS1L5DJ100S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 1.0NS 1 OHM TH

၁၀,၉၃၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL1L5MS240S-C

GL1L5MS240S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 2.4NS 1 OHM SMD

၁၀,၉၃၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

DS1L5DJ130K-C

DS1L5DJ130K-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 1.3NS 1 OHM TH

၁၀,၈၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL1L5MS210S-C

GL1L5MS210S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 2.1NS 1 OHM SMD

၁၀,၉၀၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL2L5MS450D-C

GL2L5MS450D-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 4.5NS 1 OHM SMD

၁၀,၉၂၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

GL1L5MS490S-C

GL1L5MS490S-C

Susumu

ဖော်ပြချက်

IND DELAY LINE 4.9NS 1 OHM SMD

၁၀,၈၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top