အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။

Rochester Electronics is the world’s largest continuous source of semiconductors–100% Authorized by over 70 leading semiconductor manufacturers. Rochester's comprehensive semiconductor lifecycle solutions include authorized distribution, licensed manufacturing, and manufacturing services.

MAX5490MB02000

MAX5490MB02000

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER NETWORK

၁၄,၁၉၀

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5490MB02000-T

MAX5490MB02000-T

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

RES VOLT DIVIDER 2RES SOT23-3

၁၆,၄၂၁

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5492LA07538

MAX5492LA07538

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER

၁၂,၆၅၉

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5491NC01500

MAX5491NC01500

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER

၁၃,၀၆၆

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5492LC10000-T

MAX5492LC10000-T

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER

၁၃,၄၅၉

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5490TA05000

MAX5490TA05000

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER NETWORK

၁၁,၄၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5491TC05000+T

MAX5491TC05000+T

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MAX5491 PRECISION-MATCHED RESIST

၁၃,၁၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5492MA03200

MAX5492MA03200

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER

၁၃,၂၅၄

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5491NC01500-T

MAX5491NC01500-T

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MATCHED RESISTOR-DIVIDER

၁၅,၉၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်

MAX5491VA10000+

MAX5491VA10000+

Rochester Electronics

ဖော်ပြချက်

MAX5491 PRECISION-MATCHED RESIST

၁၁,၆၉၇

Order တွင်နောက်ထပ်

Top