အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
3352T-1-501LF

3352T-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP

၁၁,၂၃၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352V-1-103LF

3352V-1-103LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 10K OHM 0.5W SIDE

၁၁,၁၂၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352V-1-253LF

3352V-1-253LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 25K OHM 0.5W SIDE

၁၀,၈၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352H-1-104

3352H-1-104

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W SID

၁၀,၈၈၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352E-1-503LF

3352E-1-503LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP

၁၁,၀၅၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352P-1-503

3352P-1-503

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 50K OHM 0.5W TOP

၁၀,၉၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352P-1-102LF

3352P-1-102LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W TOP

၁၁,၃၆၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352T-1-202

3352T-1-202

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 2K OHM 0.5W TOP

၁၀,၈၀၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352V-1-100

3352V-1-100

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 10 OHM 0.5W SIDE

၁၀,၈၂၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352H-1-502

3352H-1-502

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 5K OHM 0.5W SIDE

၁၀,၉၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352W-1-505LF

3352W-1-505LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 5M OHM 0.5W SIDE

၁၀,၈၆၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352T-1-104LF

3352T-1-104LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 100K OHM 0.5W TOP

၁၂,၆၅၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352P-1-101

3352P-1-101

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 100 OHM 0.5W TOP

၁၀,၈၉၉

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352H-1-105LF

3352H-1-105LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 1M OHM 0.5W SIDE

၁၀,၈၆၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352V-1-501LF

3352V-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE

၁၀,၉၄၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352T-1-505LF

3352T-1-505LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 5M OHM 0.5W TOP

၁၀,၉၁၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352T-1-501

3352T-1-501

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W TOP

၁၀,၈၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352H-1-501LF

3352H-1-501LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 500 OHM 0.5W SIDE

၁၀,၉၈၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352T-1-301LF

3352T-1-301LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 300 OHM 0.5W TOP

၁၀,၉၁၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

3352V-1-102LF

3352V-1-102LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

THUMBWHEEL POT 1K OHM 0.5W SIDE

၁၀,၈၁၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top