အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။
3005P-1-203

3005P-1-203

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 20K OHM 1W PC PIN SIDE

၁၁,၂၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3299X-1-202LF

3299X-1-202LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE

၁၀,၈၆၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

CT6ETV104

CT6ETV104

Nidec Copal Electronics

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP

၁၀,၈၂၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

500E-0316

500E-0316

NTE Electronics, Inc.

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 2M OHM SINGLE

၁၁,၆၁၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3386H-DF6-504

3386H-DF6-504

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE

၁၀,၉၁၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

67PR200LFTB

67PR200LFTB

TT Electronics / BI Technologies

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP

၁၀,၉၉၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3224X-1-101E

3224X-1-101E

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 100 OHM 0.25W GW TOP ADJ

၁၁,၁၂၇

Order တွင်နောက်ထပ်<

3262P-1-104

3262P-1-104

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 100K OHM 0.25W PC PIN

၁၀,၉၈၀

Order တွင်နောက်ထပ်<

3266W-1-200

3266W-1-200

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 20 OHM 0.25W PC PIN TOP

၁၀,၈၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

3059Y-1-505LF

3059Y-1-505LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 5M OHM 1W PC PIN SIDE

၁၀,၉၂၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

3006P-1-202Z

3006P-1-202Z

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 2K OHM 0.75W PC PIN SIDE

၁၀,၈၃၃

Order တွင်နောက်ထပ်<

3059P-1-102

3059P-1-102

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 1K OHM 1W PC PIN SIDE

၁၀,၉၄၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

3362R-1-253LF

3362R-1-253LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN TOP

၁၁,၁၀၁

Order တွင်နောက်ထပ်<

3329X-1-204LF

3329X-1-204LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE

၁၀,၉၈၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

3059Y-1-221

3059Y-1-221

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 220 OHM 1W PC PIN SIDE

၁၀,၉၄၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

3386T-1-105LF

3386T-1-105LF

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP

၁၀,၉၆၂

Order တွင်နောက်ထပ်<

3362X-1-203

3362X-1-203

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE

၁၀,၉၇၄

Order တွင်နောက်ထပ်<

SM-3TW202

SM-3TW202

Nidec Copal Electronics

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 2K OHM 0.125W J LEAD TOP

၁၂,၄၇၈

Order တွင်နောက်ထပ်<

CT6EV503

CT6EV503

Nidec Copal Electronics

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP

၁၀,၈၈၆

Order တွင်နောက်ထပ်<

3214X-1-504E

3214X-1-504E

J.W. Miller / Bourns

ဖော်ပြချက်

TRIMMER 500K OHM 0.25W GW TOP

၁၁,၁၀၅

Order တွင်နောက်ထပ်<

Top