အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။

On April 1st, 1999, Siemens Semiconductors became Infineon Technologies. A dynamic more flexible company geared towards success in the competitive, ever-changing world of microelectronics.

Infineon is a leading global designer, manufacturer and supplier of a broad range of semiconductors used in various microelectronic applications. Infineon's product portfolio consists of logic products, including digital, mixed-signal, and analog integrated circuits, as well as discrete semiconductor products.

BFR740EL3E6829XTSA1

BFR740EL3E6829XTSA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

RF BIP TRANSISTORS

၁၀,၈၇၉

Order တွင်နောက်ထပ်

IPP65R041CFD7XKSA1

IPP65R041CFD7XKSA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

650V FET COOLMOS TO247

၁၁,၃၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်

BSO615NGXUMA1

BSO615NGXUMA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

MOSFET N/P-CH 8-SOIC

၁၀,၈၈၅

Order တွင်နောက်ထပ်

IPZA65R029CFD7XKSA1

IPZA65R029CFD7XKSA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

650V FET COOLMOS TO247

၁၀,၈၃၀

Order တွင်နောက်ထပ်

SCREWCLAMPEASY2XOXA1

SCREWCLAMPEASY2XOXA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

EASY ACCESSORY

၁၁,၀၁၇

Order တွင်နောက်ထပ်

BSO615CGXUMA1

BSO615CGXUMA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

MOSFET N/P-CH 8-SOIC

၁၇,၉၄၀

Order တွင်နောက်ထပ်

48VBSGINVERTERTOBO1

48VBSGINVERTERTOBO1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

48V BSG INVERTER DEMONSTRATOR

၁၀,၈၇၂

Order တွင်နောက်ထပ်

BSO613SPVGXUMA1

BSO613SPVGXUMA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

MOSFET N/P-CH 8-SOIC

၁၂,၁၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်

IPP65R060CFD7XKSA1

IPP65R060CFD7XKSA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

650V FET COOLMOS TO247

၁၀,၉၄၇

Order တွင်နောက်ထပ်

IPW65R041CFD7XKSA1

IPW65R041CFD7XKSA1

IR (Infineon Technologies)

ဖော်ပြချက်

650V FET COOLMOS TO247

၁၀,၈၀၃

Order တွင်နောက်ထပ်

Top