အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။

Microchip Technology Inc. is a leading provider of microcontroller and analog semiconductors, providing low-risk product development, lower total system cost and faster time to market for thousands of diverse customer applications worldwide. Headquartered in Chandler, Arizona, Microchip offers outstanding technical support along with dependable delivery and quality.

USB7206C/KDX

USB7206C/KDX

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C

၁၀,၈၇၁

Order တွင်နောက်ထပ်

MCP6476RT-E/OT

MCP6476RT-E/OT

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC OP AMP SINGLE 3MHZ E-TEMP

၁၁,၀၀၀

Order တွင်နောက်ထပ်

USB7252CT/KDX

USB7252CT/KDX

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C

၁၀,၈၃၇

Order တွင်နောက်ထပ်

USB7216C/KDX

USB7216C/KDX

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C

၁၀,၈၈၈

Order တွင်နောက်ထပ်

ATA6565-GNQW0

ATA6565-GNQW0

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

DUAL CAN TRX

၁၀,၈၀၂

Order တွင်နောက်ထပ်

MCP6476UT-E/LT

MCP6476UT-E/LT

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC OP AMP SINGLE 3MHZ E-TEMP

၁၀,၈၇၁

Order တွင်နောက်ထပ်

MCP6006T-E/LT

MCP6006T-E/LT

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC OP AMP SINGLE 1MHZ E-TEMP

၁၀,၉၅၀

Order တွင်နောက်ထပ်

MCP6476UT-E/OT

MCP6476UT-E/OT

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC OP AMP SINGLE 3MHZ E-TEMP

၁၀,၈၆၂

Order တွင်နောက်ထပ်

USB7206CT-I/KDX

USB7206CT-I/KDX

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC USB3.1 GEN2 HUB TYPE C

၁၀,၉၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်

MCP6006RT-E/OT

MCP6006RT-E/OT

Roving Networks / Microchip Technology

ဖော်ပြချက်

IC OP AMP SINGLE 1MHZ E-TEMP

၁၀,၈၆၅

Order တွင်နောက်ထပ်

Top