အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြန့်ဝေသည်။

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation offers a broad range of enabling technology solutions that allow OEMs, ODMs, CMs and fabless chip companies to develop advanced integrated products for the computing, networking, communications, digital consumer, automotive and other markets.

TOTX1350(F)

TOTX1350(F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

FIBER OPTIC XMITTER 650NM

၁၁,၈၁၆

Order တွင်နောက်ထပ်

TOTX1350(V,F)

TOTX1350(V,F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

FIBER OPTIC XMITTER 650NM

၁၀,၉၂၇

Order တွင်နောက်ထပ်

TORX1353(V,F)

TORX1353(V,F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TOSLINK OPTICAL RECEIVING MODULE

၁၀,၉၂၃

Order တွင်နောက်ထပ်

TORX1355(V,F)

TORX1355(V,F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TOSLINK OPTICAL RECEIVING MODULE

၁၀,၉၈၅

Order တွင်နောက်ထပ်

TORX1350A(F)

TORX1350A(F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

OPTICAL LINK RECEIVING MODULE 10

၁၀,၉၆၉

Order တွင်နောက်ထပ်

TORX1355(F)

TORX1355(F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TOSLINK OPTICAL RECEIVING MODULE

၁၀,၉၅၉

Order တွင်နောက်ထပ်

TORX1353(F)

TORX1353(F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TOSLINK OPTICAL RECEIVING MODULE

၁၀,၉၄၂

Order တွင်နောက်ထပ်

TODX2355(F)

TODX2355(F)

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TXRX MOD OPTICAL 10MBPS 650NM

၁၁,၁၆၃

Order တွင်နောက်ထပ်

CEZ20V,L3F

CEZ20V,L3F

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

ZENER DIODE OVP VZ:20V PD:0.15W

၁၀,၉၂၂

Order တွင်နောက်ထပ်

DF2S7MSL,L3F

DF2S7MSL,L3F

Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation

ဖော်ပြချက်

TVS DIODE 5V 20V SL2

၂၀,၆၆၆

Order တွင်နောက်ထပ်

Top